Pamper yourself with nature's power


Home » 香薰精油

香薰精油

100%全天然優質純香薰精油,獲有機認證,由認可國際香薰治療師詳細介紹各種精油對身、心、靈的功效及使用貼士,提供網上訂購。

有機佛手柑精油
胡蘿蔔籽精油
德國藍甘菊精油
快樂鼠尾草精油
絲柏精油
有機藍膠桉精油
茴香精油
乳香精油
天竺葵精油
生薑精油
西柚精油
杜松果精油
特級依蘭精油
巖蘭草精油
有機茶樹精油
茶樹精油
迷迭香精油
有機羅文莎葉精油
苦橙葉精油
薄荷精油

Share Button